Anne&Valentin

De nieuwsgierigheid is wat Anne & Valentin definieert.
Onze honger naar kennis is eindeloos.
In de creatieve studio van Anne & Valentin bevorderen onze ontwerpers een cultuur
van constant onderzoek. Design staat hier centraal: hoe kunnen we lijnen en volumes
opnieuw definiëren, het verband tussen reliëfs en gezichten heroverwegen,
putten uit de verschillende artistieke stromingen die hun stempel hebben gedrukt
in de geschiedenis?